Θέμα: Σχετικά με την εκτέλεση, υποβολή και αποζημίωση παρακλινικών εξετάσεων στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υγείας


Σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:


Παρακαλούνται οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων, γιατροί, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια , Νοσοκομεία και κλινικές να αναμένουν οδηγίες σχετικά με την διαδικασία υποβολής των λογαριασμών τους, για εξετάσεις που πραγματοποίησαν από 1-1-12.


Οι οδηγίες θα έχουν δοθεί από τον ΕΟΠΥΥ το αργότερο μέχρι 20-2-12 και μέχρι τότε, οι εν λόγω συμβ/νοι πάροχοι παρακαλούνται να μην υποβάλουν δαπάνες προς εκκαθάριση.


Επισημαίνουμε ότι η όποια καθυστέρηση στην υποβολή των δαπανών δεν θα συνεπάγεται ανάλογη καθυστέρηση και στην πληρωμή των συμβεβλημένων, δεδομένου ότι ο νέος τρόπος υποβολής θα διευκολύνει τον έλεγχο και θα συντομεύσει το χρόνο εκκαθάρισης.

 

Διαβάστε το σχετικό αρχείο