Απεικόνιση σημείων βελονισμού με fMRI

Ο καθηγητής και διευθυντής ΝΙΗ Joie P Jones, συζητά ένα έργο σε εξέλιξη που χρησιμοποιεί απεικονίσεις του υπολογιστή για να χαρτογραφήσει τα σημεία του βελονισμού και τη φυσιολογία τους στο σώμα.

YouTube icon full color Βίντεο 1/3
YouTube icon full color Βίντεο 2/3
YouTube icon full color Βίντεο 3/3

Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και τα υπαρκτά προβλήματα

Η Φυσικοθεραπεία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολλά στην προσπάθεια μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας μέσα από την βελτίωση των παροχών, της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής παρέμβασης και γενικότερα της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ

 

Θέμα: Σχετικά με την εκτέλεση, υποβολή και αποζημίωση παρακλινικών εξετάσεων στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υγείας

Περισσότερα...