Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Μένουµε σπίτι… Συνδε-∆εµένοι ΕΚΠΑ

Δείτε στο παρακάτω link προτάσεις για την ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών και παιδιών κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σπίτι: (Από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ