Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Ο σημασία της ενσωμάτωσης του εγγραματισμού της υγείας στις επιστήμες αποκατάστασης. Η οπτική της Φυσικοθεραπείας.

Με τον όρο εγγραμματισμός της υγείας εννοούμε  την ικανότητα του ατόμου στην πρόσβαση, κατανόηση, αξιολόγηση και στην χρήση πληροφοριών που σχετίζονται με την προσωπική και με τη δημόσια υγεία, με σκοπό διατήρηση της υγείας και της ευημερίας τόσο του κάθε ατόμου όσο και του κοινωνικού συνόλου.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στους τομείς επιστήμης και τεχνολογίας και στον επιμέρους αυτών τομέα της υγείας καθιστούν προβληματική την συμμόρφωση στα νέα δεδομένα τόσο για τους απλούς πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες της υγείας.

Με απλά λόγια το άτομο δυσκολεύεται να φιλτράρει τις πληροφορίες που αφορούν στην υγεία του και δεν είναι ικανό να κρίνει ποιες από αυτές είναι ποιοτικές και σύμφωνες με τα επιστημονικά δεδομένα και ποιες είναι δυνητικά λάθος ή και επικίνδυνες για το ίδιο και τον περίγυρο του.

Από την άλλη πλευρά υπάρχει μερίδα από τους επαγγελματίες υγείας που αναπαράγουν λαθεμένες και εκτοπισμένες επιστημονικά απόψεις γεγονός που επιδεινώνει την υπάρχουσα εικόνα του εγγραμματισμού στην υγεία.

Το έλλειμα αυτό στην ‘’παιδεία της υγείας’’ εκφράζεται και μεγαλώνει ακόμη περισσότερο με την χρήση πηγών από το διαδίκτυο αμφίβολης επιστημονικής επάρκειας μιας και το άτομο πιστεύει και αναπαράγει θέσεις που κάθε άλλο παρά ταυτίζονται με τις επιταγές της νέων ερευνητικών δεδομένων.

Στην  Physio Science Clinic θα προσπαθούμε να επιλέγουμε συνήθεις παθολογίες και να αναλύουμε μύθους και πραγματικότητα που αφορούν στην μυοσκελετική αλλά και την γενικότερη υγεία από την οπτική της φυσικοθεραπείας με στόχο την βελτίωση του εγγραμματισμού της υγείας.

Καρλ Σαγκάν, 1934-1996

“Ζούμε σε μια κοινωνία απολύτως εξαρτώμενη από την επιστήμη και την τεχνολογία, όπου σχεδόν κανένας δεν ξέρει τίποτα για την επιστήμη και την τεχνολογία.”