Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Η θεραπευτική άσκηση αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε επιτυχημένου προγράμματος φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης. Η σημαντικότητά του δε, είναι τόσο μεγάλη που όταν ένα φυσικοθεραπευτικό σχήμα δεν εμπεριέχει άσκηση να θεωρείται πλέον τουλάχιστον ελλιπές. Είναι το κομμάτι εκείνο της θεραπείας που εξατομικεύεται στον κάθε ασθενή και στο στάδιο της παθολογίας του. Και είναι αυτό που θα τον οδηγήσει στο να ξαναγίνει λειτουργικός ώστε να απολαμβάνει τις καθημερινές του δραστηριότητες, εργασιακές και κοινωνικές.

Τα είδη της θεραπευτικής άσκησης ποικίλουν ανάλογα με τις δυνατότητες, την παθολογία, το στάδιο και τους στόχους που καθορίζει ο ασθενής μαζί με το φυσικοθεραπευτή.

Με αυτή τη λογική μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάτω από τον όρο “Θεραπευτική Άσκηση” πληθώρα ασκήσεων και μεθόδων όπως το Clinical Pilates, μορφές της Yoga, ασκήσεις με αντιστάσεις και πρόσφατα σχετικά έχουν εισαχθεί και οι ασκήσεις μέσω διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας προσομοίωσης.

Κατά συνέπεια ο όρος “θεραπευτική” αφορά κυρίως στο σχεδιασμό και την επιλογή του εκάστοτε τρόπου άσκησης με βάση τις επιταγές των αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αφορούν σε συγκεκριμένο άτομο και το στάδιο της παθολογίας του.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης της Physio Science Clinic στους ακόλουθους συνδέσμους: