Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Παιχνίδια προσομοίωσης και φυσικοθεραπεία

Νέα ερευνητικά δεδομένα στο χώρο της αποκατάστασης περιγράφουν την αξία της χρήσης διαδραστικών παιχνιδιών προσομοίωσης. Τουλάχιστον δύο συστηματικές ανασκοπήσεις1,2 αναφέρουν τη χρήση τέτοιων παιχνιδιών στην πρόληψη αλλά και την ανίχνευση κινδύνου πτώσεων στους ηλικιωμένους, στην αποκατάσταση μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς και σε πληθώρα παθολογιών του μυοσκελετικού συστήματος.

Στο χώρο μας χρησιμοποιούμε τη διαδραστική πλατφόρμα Kinect με μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών στη μυοσκελετική και νευρολογική αποκατάσταση.

Ενημερωθείτε…

 

1. Webster, David, and Ozkan Celik. “Systematic review of Kinect applications in elderly care and stroke rehabilitation.” J. Neuroeng. Rehabil 11.1 (2014): 108.
2. Da Gama, Alana, et al. “Motor rehabilitation using Kinect: A systematic review.” Games for Health Journal 4.2 (2015): 123-135.