Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Η μέθοδος McKenzie ή διαφορετικά «Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία της Σπονδυλικής Στήλης και των Περιφερικών Αρθρώσεων» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα κλινικής αξιολόγησης και αντιμετώπισης της μυοσκελετικής παθολογίας, που χαίρει εκτίμησης και αποδοχής στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα.


Η εφαρμογή της μεθόδου

Βασίζεται στη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού με συγκεκριμένο αλγόριθμο και μιας σειράς κινητικών διαδικασιών που καταλήγουν στην κατηγοριοποίηση των συμπτωμάτων σε 3 βασικά σύνδρομα. Στη συνέχεια εφαρμόζει προοδευτικά μηχανικές διαδικασίες ανάλογες με το σύνδρομο και τη συμπεριφορά των συμπτωμάτων που οδηγούν στην αποκατάσταση. Η μέθοδος Μηχανικής Διάγνωσης και Θεραπείας εστιάζει στην ενεργητική συμμετοχή του ασθενούς γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη αποκατάσταση. Οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις παγκοσμίως προσανατολίζονται σε περισσότερα ενεργητικά σχήματα αποκατάστασης όπου ο ασθενής ενημερώνεται με ακρίβεια για το πρόβλημά του και συμμετέχει απολύτως στο σχεδιασμό του προσωπικού του προγράμματος αποκατάστασης.

Πλεονεκτήματα μεθόδου

Παράγοντες όπως η εργασία και άλλες βιοψυχοκοινωνικές παράμετροι συνυπολογίζονται με σκοπό την αποκατάσταση σε χρονικά διαστήματα σύντομα, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή σχέση κόστους αποτελέσματος.

Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου, λόγω του ότι καθιστά τον ασθενή ενεργό στη θεραπεία του είναι η πρόληψη των υποτροπών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό δεδομένου ότι πολλοί ασθενείς απογοητεύονται όταν έχουν συχνές υποτροπές με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια, να εμφανίσουν σημεία κατάθλιψης, να νιώθουν ότι δεν μπορεί να τους βοηθήσει κανείς ή να οδηγηθούν στο χρόνιο μυοσκελετικό πόνο.

Η άποψή μας είναι πως αποτελεί μια από τις καλύτερες επιλογές θεραπείας τόσο για οξέα περιστατικά, όσο και για χρόνια όπου υπάρχει μηχανικό υπόβαθρο και η κλασσική φυσικοθεραπευτική προσέγγιση έχει αποτύχει ή έχει φτωχά αποτελέσματα.