Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Ο χρόνιος πόνος δύναται να προέρχεται από οργανικά και μη αίτια. Μια σημαντική κλινική οντότητα που παρατηρείται στους ανθρώπους που πονούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι το φαινόμενο της κεντρικής ευαισθητοποίησης.


Tο φαινόμενο της κεντρικής ευαισθητοποίησης

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι ο εγκέφαλος υπό το καθεστώς του χρόνιου πόνου «πυροδοτεί» αισθήματα πόνου εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ή υπέρ-αντιδρά στο μέγεθος του πόνου που προέρχεται από ένα μικρής έντασης ερέθισμα. Με τη χρήση της λειτουργικής μαγνητικής ακτινογραφίας και άλλων μεθόδων φάνηκε πως ο χρόνιος πόνος επηρεάζει τον εγκέφαλο τόσο σε ιστολογικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Δεν νοείται λοιπόν αποκατάσταση για την διεπιστημονική ομάδα που ασχολείται με το χρόνιο πόνο που να μην εμπεριέχει γνωσιακές-φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις με στόχο την κεντρική απευαισθητοποίηση.

Επικονωνήστε μαζί μας

Αν πονάτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να μπορεί να βρεθεί προφανής αιτία, επικοινωνήστε μαζί μας. Στη Physio Science Clinic μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τρόπους και στρατηγικές που μόνο η φυσικοθεραπεία -τεκμηριωμένα- διαθέτει.