Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

 

Το Manual Therapy είναι μια κλινική προσέγγιση που εμπεριέχει υψηλού επιπέδου δεξιότητες και τεχνικές δια των χειρών όπως το mobilization και το manipulation αλλά δεν περιορίζεται σε αυτές.

Τι είναι η Manual Therapy

Στους χώρους μας μπορείτε να βρείτε λύση στο πρόβλημα που σας απασχολεί και μέσα από την προσέγγιση του Manual Therapy. Οι συνήθεις παρανοήσεις και η παραπληροφόρηση έχουν δημιουργήσει την εικόνα του Manual Therapy σαν οποιαδήποτε μορφή θεραπείας γίνεται με τα χέρια του θεραπευτή χωρίς την χρήση μηχανημάτων. Στην πραγματικότητα η αλήθεια συνάδει περισσότερο με τον ορισμό που δίνει ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και η Ακαδημία Manual Therapy των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό το Manual Therapy είναι μια συνολική κλινική προσέγγιση που εμπεριέχει υψηλού επιπέδου δεξιότητες και τεχνικές δια των χειρών όπως το mobilization και το manipulation αλλά δεν περιορίζεται σε αυτές.

 

Το Manual Therapy αποτελεί το σύνολο των παρεμβάσεων που χρησιμοποιείται από τον εξειδικευμένο θεραπευτή, με σκοπό τη διάγνωση και θεραπεία παθολογιών που σχετίζονται με το μυϊκό και το εριστικό σύστημα.

Εφαρμογή της Manual Therapy

Το σύνολο των παρεμβάσεων που χρησιμοποιείται από τον εξειδικευμένο θεραπευτή, με σκοπό τη διάγνωση και θεραπεία παθολογιών που σχετίζονται με το μυϊκό και το εριστικό σύστημα καθώς και με την τροποποίηση – διαχείριση της παρουσίας πόνου. Η αύξηση του εύρους κίνησης, ο περιορισμός της φλεγμονής, η βελτίωση της κινητικότητας των συσταλτών και μη συσταλτών στοιχείων, η διευκόλυνση της κίνησης και η βελτίωση της λειτουργικότητας αποτελούν το πεδίο εφαρμογής του. 1,2

 

Η χρήση του Manual Therapy έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν αποτελεί μέρος μιας πολυδιάστατης προσέγγισης και συνδυάζεται με εξειδικευμένες ασκήσεις και ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας.

Πολυδιάστατη προσέγγιση μεθόδου Manual Therapy

Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα προερχόμενα από την Αυστραλία υποδεικνύουν πως η χρήση του Manual Therapy έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα όταν αποτελεί μέρος μιας πολυδιάστατης προσέγγισης και συνδυάζεται με εξειδικευμένες ασκήσεις και ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας, παρά όταν χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία. 3

Σε εμάς δεν θα βρείτε την προώθηση ή την “πώληση” μονομερών παρεμβάσεων, αλλά τη συνολική αντιμετώπιση που θα δώσει τη λύση στο πρόβλημά σας.

  1. American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists. Orthopaedic Manual Therapy: Description of Advanced Clinical Practice. 1999 pp: 29
  2. American Physical Therapy Association.
  3. Jull G, Trott P, Potter H, Zito G, Niere K, Emberson J, Marschner I, Richardson C. A randomised control trial of physiotherapy management of cervicogenic headache. 2002 SPINE 27: 1835-1843.