Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Αθλητική αποκατάσταση (sports rehabilitation)

Η αθλητική αποκατάσταση (sports rehabilitation) αφορά στον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων με σκοπό την επαναφορά στις αθλητικές δραστηριότητες μετά από μυοσκελετική παθολογία και αφορά εξίσου επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές.

Συχνότερες ενδείξεις για αθλητική αποκατάσταση αποτελούν η  υπέρχρηση και οι άναρχες αυξομειώσεις στην προπονητική των αθλημάτων, αλλά και τραυματισμοί σαν αποτέλεσμα εφαρμογών μεγάλων δυνάμεων (πτώσεις, ρήξεις και λοιπές κακώσεις).

Οι βασικές αρχές που διέπουν την θεραπευτική αυτή προσέγγιση προκύπτουν από το ακρωνύμιο ACT IS IT

  • Avoid aggravation (αποφυγή επιδείνωσης)
  • Timing (επιλογή κατάλληλου χρόνου αποκατάστασης)
  • Compliance (συμμόρφωση ασθενούς)
  • Individualization (εξατομίκευση προγράμματος)
  • Specific sequencing (κατάλληλη αλληλουχία θεραπευτικών ασκήσεων)
  • Intensity (κατάλληλη ένταση προγράμματος)
  • Total Patient (ολιστική προσέγγιση του ασθενή)

Η σωστή εκτέλεση ενός προγράμματος αθλητικής αποκατάστασης καταλήγει στην επιστροφή του αθλούμενου στις προηγούμενες δραστηριότητες (Return to play).

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο μυοσκελετικό πρόβλημα που σας εμποδίζει από την συνέχιση των δραστηριοτήτων σας θα χαρούμε να σχεδιάσουμε μαζί σας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Physio Science Clinic