Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Απεικόνιση σημείων βελονισμού με fMRI

Ο καθηγητής και διευθυντής ΝΙΗ Joie P Jones, συζητά ένα έργο σε εξέλιξη που χρησιμοποιεί απεικονίσεις του υπολογιστή για να χαρτογραφήσει τα σημεία του βελονισμού και τη φυσιολογία τους στο σώμα.