Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Εκπαίδευση Νευροπλαστικότητας του τένοντα: Αλλάζοντας τον τρόπο που σκεφτόμαστε για την αποκατάσταση της τενοντοπάθειας – μια αφηγηματική ανασκόπηση της αρθρογραφίας-

Brain neuroplasticity after practiceΗ τενοντοπάθεια μπορεί να αποβεί ανθεκτική στις θεραπευτικές παρεμβάσεις και συχνά παρουσιάζει υποτροπές. Αυτό σημαίνει ότι οι παρούσες θεραπευτικές προσεγγίσεις παρουσιάζουν αναντιστοιχία. Τα προγράμματα αποκατάστασης που έχουν δώσει στοιχεία επιτυχίας όσον αφορά στην μείωση του πόνου και την επαναφορά στην αθλητική δραστηριότητα συνήθως περιλαμβάνουν την παράμετρο της ενδυνάμωσης.

Η μυϊκή ενεργοποίηση μπορεί να προάγει την αναλγησία βελτιώνοντας την αίσθηση αυτεπάρκειας η οποία συνοδεύεται με την μείωση του πόνου. Επιπλέον οι ασκήσεις ενδυνάμωσης είναι ευεργετικές για την δομή της θεμέλιας ουσίας του τένοντα, τις μυϊκές ιδιότητες και την εμβιομηχανική.

Ωστόσο, τα τρέχοντα προγράμματα τενόντιας αποκατάστασης μάλλον δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στον έλεγχο του μυός μέσω της φλοιονωτιαίας οδού, το οποίο μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση της μυϊκής συστράτευσης και συνεπώς και της κατανομής του φορτίου στον τένοντα.  Το γεγονός μπορεί να παίζει ρόλο στην εμμονή ή την υποτροπή των συμπτωμάτων.

Τα αποτελέσματα που ενδιαφέρουν περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της μυϊκής ενδυνάμωσης στον τενόντιο πόνο, στην φλοιονωτίαια διεγερσιμότητα και σε βραχείες περιόδους φλοιώδους αναχαίτισης.

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι 1) η ανασκόπηση για το τι είναι γνωστό περί των αλλαγών στον πρωτεύοντα κινητικό φλοιό και τον μυϊκό έλεγχο στην τενοντοπάθεια 2) η αναγνώριση των παραμέτρων που φαίνεται να προάγουν την νευροπλαστικότητα στην εκπαίδευση μυϊκής ισχύος και 3) η εναρμόνιση αυτών των αρχών με τα προγράμματα αποκατάστασης με διαχείριση φορτίου στους τένοντες ώστε να εισαχθεί ο νέος συνδυαστικός όρος «εκπαίδευση τενόντιας νευροπλαστικότητας».

H προπόνηση ενδυνάμωσης είναι ένας πανίσχυρος ρυθμιστής του κεντρικού νευρικού συστήματος. Συγκεκριμένα οι φλοιονωτιαίες πληροφορίες εισόδου είναι θεμελιώδεις για την επιστράτευση και ενεργοποίηση της κινητικής μονάδας. Ωστόσο συγκεκριμένες παράμετροι της εκπαίδευσης ενδυνάμωσης είναι σημαντικές για την νευροπλαστικότητα.

Η προπόνηση δύναμης που ρυθμίζεται εξωτερικά και έχει στοιχεία εξειδικευμένης κινητικής διαδικασίας φαίνεται όχι μόνο να μειώνει τον τενόντιο πόνο αλλά και να ρυθμίζει τον διεγερτικό και αναχαιτιστικό έλεγχο του μυός και κατ’ επέκταση πιθανά και του φορτίου στον τένοντα.

Η βελτίωση της κατανόησης των μεθόδων που μεγαλώνουν τις πιθανότητες προαγωγής της νευροπλαστικότητας μπορεί να αποδειχθούν σημαντικές στο πώς συνταγογραφούμε προγράμματα αποκατάστασης της τενοντοπάθειας που έχουν σαν βάση την άσκηση  για τον έλεγχο του πόνου και πιθανά την αποκατάσταση του φλοιονωτιαίου ελέγχου στο μυοτενόντιο σύνολο.

 

Πηγή:

Tendon neuroplastic training changing the way we think about tendon rehabilitation a narrative review. PubMed NCBI