Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Η Φυσικοθεραπεία στην κρίση – Μύθοι και πραγματικότητα.

Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναγνωρισμένο ανεξάρτητο επάγγελμα υγείας, με σαφείς και οριοθετημένες αρμοδιότητες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες του δυτικού κόσμου.

Οι αρχές άσκησης του επαγγέλματος καθορίζονται από τις υπάρχουσες νομικές διατάξεις σε κάθε κράτος ενώ γίνεται προσπάθεια να ανταποκρίνονται στην περιγραφή που δίνει η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας: “H φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα και πληθυσμούς, με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ασθενών.”
Ειδικότερα, οι φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις όπου η κινητικότητα και η λειτουργική ικανότητα απειλούνται από κακώσεις ή τραυματισμούς, παθήσεις ή διαταραχές, την ηλικία ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Βασική παρέμβαση του φυσικοθεραπευτή είναι η παρέμβαση για τον έλεγχο του πόνου, ως παράγοντα περιορισμού της λειτουργικότητας. (Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας)Το να είναι ένα άτομο λειτουργικά ανεξάρτητο αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι υγειές. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).
Η φυσικοθεραπεία παρεμβαίνει στα επίπεδα της προαγωγής, της πρόληψης, της θεραπευτικής παρέμβασης και της αποκατάστασης απέναντι σε οποιαδήποτε παθολογία προκαλεί πόνο ή κινητική δυσλειτουργία. Υπό αυτή την έννοια παρεμβαίνει σε επίπεδο οργανικό (σωματικό), ψυχολογικό και κοινωνικό, καθώς έχει ως σκοπό την πλήρη επανένταξη του ατόμου στο εργασιακό και κοινωνικό του γίγνεσθαι. (Ένταξη του Βιο-ψυχοκοινωνικού μοντέλου)
Οι φυσικοθεραπευτές είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες υγείας με σαφές κλινικό υπόβαθρο, από τους οποίους οι ασθενείς τους δικαιούνται να προσδοκούν:

  • Να πραγματοποιούν εκτεταμένη φυσική εξέταση και αξιολόγηση του ασθενούς, με τα μέσα και τις μεθόδους που περιλαμβάνει η φυσικοθεραπευτική εξέταση.
  • Να διαμορφώνουν κλινικό συλλογισμό για το πρόβλημα του ασθενούς, να επεξηγούν την πρόγνωση της παθολογίας (μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα) και να οργανώνουν το πλάνο αποκατάστασης.
  • Να παρέχουν συμβουλές μέσα στα πλαίσια της ειδικότητάς τους και να προτρέπουν τους ασθενείς τους όταν απαιτείται να παραπεμφθούν σε ειδικό ιατρό, ή άλλον επαγγελματία υγείας.
  • Να εφαρμόζουν θεραπευτικά πρωτόκολλα. (προκύπτοντα από τις κλινικές οδηγίες)
  • Να αξιολογούν τα αποτελέσματα της θεραπείας και να την αναπροσαρμόζουν προς όφελος του ασθενή και της οικονομίας της υγείας όταν αυτό απαιτείται.
  • Να προτείνουν τρόπους, μεθόδους και παρεμβάσεις για πρόληψη του συγκεκριμένου ή άλλων προβλημάτων στο μέλλον, από τον ίδιο τον ασθενή.
  • Να συνεργάζονται άριστα με ιατρικές και άλλες ειδικότητες υγείας ως μέλη διεπιστημονικών ομάδων όταν αυτό απαιτείται.

Η άριστη γνώση της φυσιολογίας , της κινησιολογίας και της εμβιομηχανικής του ανθρώπινου σώματος, αποτελούν το βασικότερο όπλο του φυσικοθεραπευτή στον σχεδιασμό στρατηγικών, στην αξιολόγηση μηχανικών αιτίων που προκαλούν πόνο ή κινητική δυσλειτουργία και στην αποκατάστασή τους.

Αγαπητέ ασφαλισμένε,
Πρέπει να γνωρίζεις ότι η μέχρι τώρα διαχείριση και ο σχεδιασμός για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα εξαθλιώνει τους παρόχους υγείας με αποτέλεσμα η προηγούμενη περιγραφή να μοιάζει με παραμύθι.
Η σωστή παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας εξαιτίας του οικονομικού μαρασμού εκφυλίζεται και δεν θεωρείται πλέον ανάγκη αλλά ΔΑΠΑΝΗ.
Οι οικονομικοί διαχειριστές τις κρίσης μιλάνε συνεχώς για σχέσεις ‘’κόστους – αποτελέσματος’’ προφανώς μόνο για εντυπωσιασμό αφού αρνούνται να δουν και να εφαρμόσουν αυτό που τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν. Ότι δηλαδή η Φυσικοθεραπεία για ένα σημαντικό αριθμό παθήσεων (πχ Οσφυαλγία και Αυχεναλγία μη ειδικής αιτιολογίας, Αρθρίτιδες) αλλά και άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος αποτελεί την τροχοπέδη στην πολυφαρμακία, τον περιορισμό των χειρουργικών επεμβάσεων και την γρήγορη επανένταξη των ασθενών στις καθημερινές τους παραγωγικές δραστηριότητες.
Το να μην λαμβάνονται τέτοια δεδομένα υπόψη σημαίνει προχειρότητα στο σχεδιασμό ή την άρνηση για σύγκρουση με την κακώς εννοούμενη παροχή υπηρεσιών υγείας και των συμφερόντων που ήταν ένας εκ των παραγόντων που μας οδήγησαν στην οικονομική κρίση.
Μύθοι και πραγματικότητες:
Φυσικοθεραπεία ΔΕΝ είναι ο υπέρηχος, το Laser, ο Tens, η θεραπευτική μάλαξη και γενικότερα η κάθε συσκευή ή παρέμβαση που δύναται να εφαρμοστεί σε ένα φυσικοθεραπευτήριο με τη μορφή ενός ‘’πακέτου’’ που κάνει για όλους. Αυτά όλα αποτελούν τα μέσα ενός Φυσικοθεραπευτή ο οποίος μετά την ιατρική διάγνωση οφείλει να σχεδιάσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης που να ταιριάζει στο δικό σας πρόβλημα υγείας και στα δικά σας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Για να το κάνει αυτό σε επίπεδα σωστής κλινικής πρακτικής οφείλει να ξεκινήσει με την λήψη ενός εκτεταμένου ιστορικού που αφορά στο πρόβλημα που σας έκανε να τον επισκεφτείτε καθώς και στη γενικότερη κατάσταση της υγείας σας. Στη συνέχεια θα ορίσει το εξατομικευμένο πλάνο αποκατάστασης και σύμφωνα με τις τυχόν ιατρικές οδηγίες και επισημάνσεις. Θα πρέπει να οριστούν οι χρονικοί ορίζοντες των θεραπευτικών στόχων και χρονικά σημεία επαναξιολόγησης του θεραπευτικού σχήματος όταν αυτό φαίνεται να μην αποδίδει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Επίσης θα πρέπει να σας παραπέμψει εκ νέου στον θεράποντα ιατρό σας αν κρίνει ότι υπάρχουν προβλήματα με την αναμενόμενη εξέλιξη της αποκατάστασής σας.
Μην προσπαθείτε να κατευθύνετε εσείς τη θεραπεία σας ζητώντας το τάδε μέσο επειδή ακούσατε ότι ένας φίλος ωφελήθηκε από αυτό. Στη φυσικοθεραπεία όπως και σε άλλες παρεμβάσεις υγείας αυτό που είναι καλό για κάποιον άλλο μπορεί να μην είναι για εσάς ή ακόμη μπορεί και να αντενδείκνυται. Επίσης μην πιστεύετε ότι οι πολλές παρεμβάσεις στο πρόβλημά σας θα σας κάνουν γρηγορότερα καλά ή ότι ο φυσικοθεραπευτής κάνει ‘’οικονομία’’ στις παρεμβάσεις του. Σε ένα πρόβλημα υγεία σας ο γιατρός δεν θα σας συνταγογραφήσει 5 διαφορετικά φάρμακα για το ίδιο πρόβλημα. Ανάλογες κλινικές επιλογές υπάρχουν και στη φυσικοθεραπεία.
Στο μεγαλύτερο αν όχι σε όλο το εύρος των παθήσεων που ασχολείται η φυσικοθεραπεία δεν νοείται φυσικοθεραπευτικό σχήμα που να μην εμπεριέχει συμβουλές εργονομίας και σχεδιασμό εξατομικευμένου πλάνου θεραπευτικών ασκήσεων. Μην αρνείστε και μην αποφεύγετε το κομμάτι αυτό της φυσικοθεραπείας αφού είναι ένα από τα βασικότερα οφέλη που μπορείτε να αποκομίσετε από αυτήν και σύμφωνα με τις διεθνής κλινικές οδηγίες η άσκηση και η διατήρηση της κινητικότητας θα σας προστατέψουν από πληθώρα παθήσεων του σύγχρονου τρόπου ζωής.
Για να μπορέσει ο Φυσικοθεραπευτής αλλά και ο κάθε επαγγελματίας υγείας να ασκήσει με ποιοτικό τρόπο το έργο του δεν δύναται να τελεί υπό ένα ληστρικό οικονομικό μαρασμό όπως αυτός που επιτελείται από τον ΕΟΠΥΥ.
Ταυτόχρονα ο ασφαλισμένος δεν μπορεί και δεν πρέπει να κάνει αποδεκτή την πτώση στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας που του αναλογούν.
Θα πρέπει μαζί να ασκήσουν πιέσεις για τον οικονομικό ανασχεδιασμό των παροχών υγείας και ταυτόχρονα ΜΑΖΙ θα πρέπει να αναζητήσουν τους τρόπους που δεν θα θίγεται κανενός η αξιοπρέπεια ώστε η παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών να βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο που πρέπει να βρίσκεται.
Μην κάνεις την υγεία σου έρμαιο του κακού οικονομικού σχεδιασμού.
Μίλησε ΤΩΡΑ με τον Φυσικοθεραπευτή σου και βρείτε ΜΑΖΙ την λύση στο πρόβλημα που σε απασχολεί.