Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και τα υπαρκτά προβλήματα

Η Φυσικοθεραπεία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολλά στην προσπάθεια μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας μέσα από την βελτίωση των παροχών, της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής παρέμβασης και γενικότερα της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Η ελεύθερη πρόσβαση και η ελεύθερη επιλογή του επαγγελματία υγείας αποτελούν τη θεμέλια λίθο ενός δημοκρατικού και αποδοτικού συστήματος υγείας.

Αντιμετώπιση των ξεπερασμένων υποδομών του συστήματος υγείας

Θα πρέπει να προαχθεί η χρησιμοποίηση των ερευνητικών δεδομένων για την αναγνώριση των περισσότερο αποδοτικών κλινικών παρεμβάσεων με σχέσεις κόστους – αποτελέσματος. Επίσης να υπάρξει εναρμόνιση με τις διεθνώς τεκμηριωμένες κλινικές οδηγίες για τον περιορισμό της υπέρχρησης φαρμάκων και επεμβάσεων.

Σύγκριση αποτελεσματικότητας μέσω της έρευνας.

Οι Φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις συγκρινόμενες με χειρουργεία, φαρμακευτικές και άλλες ιατρικές παρεμβάσεις μπορούν να προσφέρουν ιδιαίτερα στην οικονομία της υγείας. Μεγάλος αριθμός ερευνών τις τοποθετεί στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης οξέων και χρόνιων παθολογιών και φαίνονται άμεσα σχετιζόμενες με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και την μείωση του συνολικού κόστους για την υγεία. Η έρευνα πρέπει να προάγεται διότι θα οδηγεί στις καλύτερες και οικονομικότερες των θεραπευτικών επιλογών.

Συμμετοχή των Φυσικοθεραπευτών σε κρατικούς φορείς και Διεπιστημονικές ομάδες

Με το 75% του συνολικού κόστους υγείας (Δεδομένα ΗΠΑ) να σχετίζεται με χρόνια περιστατικά γίνεται κάτι περισσότερο από επιτακτικό το να προαχθούν οι διεπιστημονικές ομάδες αντιμετώπισης βασισμένες στα ποιό ισχυρά κλινικά μοντέλα με συνεχή επιμόρφωση και συνεργασία.

Η Κατάσταση σήμερα :

Το κράτος με τον τρόπο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ “αναγκάζει” το σύνολο των Φυσικοθεραπευτών να δέχονται το 90% περίπου των ασφαλισμένων. Άρα ο ελεύθερος επαγγελματίας γίνεται ”υπάλληλος” του κράτους αφού βρίσκεται σε μια άμεση σχέση οικονομικής εξάρτησης από αυτό. Δεδομένης της οικονομικής στενότητας του κράτους γίνεται ξεκάθαρο πως οι οποιεσδήποτε μεταβολές ή η μη ικανότητα πληρωμής των χρεών του εκφράζονται απευθείας στον υπό το καθεστώς σύμβασης Φυσικοθεραπευτή. Η κατάσταση αυτή είναι περισσότερο επιδεινωμένη και από τα παλαιότερα χρέη των επί μέρους ασφαλιστικών ταμείων. Κατά συνέπεια και χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής αυτή τη στιγμή ο ελεύθερος επαγγελματίας Φυσικοθεραπευτής βουλιάζει καθημερινά στα χρέη του μη έχοντας κανένα άλλο τρόπο εξοικονόμησης εσόδων ενώ ταυτόχρονα του ζητείται να πληρώνει σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Ερωτούμε με ποιο τρόπο φαντάζεστε ότι αυτό μπορεί να συνεχίζεται; Δεδομένης της μη πληρωμής τόσο των παλαιοτέρων χρεών όσο και των τρεχόντων εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού ο οικονομικός στραγγαλισμός ολοκληρώνεται. Θεωρούμε πως πρέπει να υπάρξουν άμεσες και εφαρμόσιμες δεσμεύσεις -λύσεις – από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ. Με όποια οικονομική λογική να το προσεγγίσει κανείς, είναι πασιφανές το δίκαιο του αιτήματος μας. Δεν μπορεί σε μια σχέση άμεσης κατά το πλείστον οικονομικής εξάρτησης ο ‘’εργοδότης’’ να μην πληρώνει τα χρέη του, να ζητά φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και ταυτόχρονα να περιχαρακώνει έναν κλάδο, από άλλο τρόπο διεκδίκησης – εξοικονόμησης των δεδουλευμένων και των εσόδων του.