Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Τα συμπληρώματα δεν βοηθούν στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος

Λαμβάνοντας γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη, δύο δημοφιλή συμπληρώματα διατροφής, δεν απαλλάσσεστε σημαντικά από τον πόνο και την δυσκαμψία, που σχετίζονται με την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος ή δεν βελτιώνετε την εξέλιξη της νόσου, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Στα αποτελέσματα της μελέτης, μετά από προσαρμογή των δεδομένων, τα άτομα που ανέφεραν χρήση του συνδυασμού γλυκοζαμίνης/χονδροϊτίνης, σε τρεις ετήσιες αξιολογήσεις, παρουσίασαν αύξηση στην βαθμολόγηση του πόνου κατά 0.68 μονάδες στην κλίμακα WOMAC, σε σύγκριση με όσους δεν χρησιμοποιούσαν αυτά τασυμπληρώματα, σύμφωνα με τον Dr. Shibing Yang, από το Τμήμα Επιδημιολογίας, Οικογενειακής Ιατρικής καιΥγείας του Πληθυσμού, του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, στο Ρίτσμοντ των ΗΠΑ και τους συνεργάτες του.


Για την δυσκαμψία και την λειτουργικότητα, οι διαφορές στις μετρήσεις κατά WOMAC μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούν τη θεραπεία αυτή, σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν λάβει ποτέ αυτά τα συμπληρώματα, ήταν 0,41(95% CI μηδέν έως 0,82) και 1,28 (95% CI 1,23 – 3,79), αντίστοιχα, αναφέρουν οι ερευνητές στο περιοδικό 
Arthritis and Rheumatology
 

“Τα στοιχεία μας πρέπει να ενταχθούν στο συνεχώς αυξανόμενο σώμα τωνστοιχείων που δείχνουν ότι ο συνδυασμός γλυκοζαμίνης/χονδροϊτίνης δεν έχει καμία επίπτωση στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος,” αναφέρουν οι συγγραφείς.
“Τα ευρήματα υποστηρίζουν τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές πουπροτείνουμε για την χρήση γλυκοζαμίνης και χονδροϊτίνης στην θεραπεία της 
οστεοαρθρίτιδας του γόνατος”, συμπλήρωσαν.

Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος είναι ο πιο κοινός τύπος αρθρίτιδας καισημαντική αιτία πόνου και σωματικής αναπηρίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Δεν υπάρχουν αποτελεσματικές φαρμακευτικές θεραπείες.
Είναι βιολογικά δυνατόν η χορήγηση γλυκοζαμίνης και η χονδροϊτίνης, δύοβασικών συστατικών των πρωτεογλυκανών στον φυσιολογικό χόνδρο, να έχει αντίκτυπο στην 
οστεοαρθρίτιδα του γόνατος; Εργαστηριακές μελέτες, όπως και μελέτες σε ζώα, αποδεικνύουν ότι αυτά τα συμπληρώματαπροσομοιώνουν τη σύνθεση των πρωτεογλυκανών και αναστέλλουν τη σύνθεση των πρωτεολυτικών ενζύμων, που οδηγούν σε πρόωρη καταστροφή του χόνδρου.

Στις ΗΠΑ, η γλυκοζαμίνη και η χονδροϊτίνη συνήθως πωλούνται σε ένα χάπι συνδυασμού, αλλά οι μελέτες για τη συνδυασμένη αυτή θεραπεία είναι ελάχιστες. Οι περισσότερες μελέτες μέχρι σήμερα ήταν  δοκιμές 3 ετών, που διεξάγονται την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη.

Για την αντιμετώπιση αυτού του κενού, οι ερευνητές απέκτησαν πρόσβαση στα δεδομένα της οργάνωσης Osteoarthritis Initiative (OAI). Από το 2004 έως το 2006, σε τέσσερις περιοχές μελέτης στις ΗΠΑ, καταγράφησαν πάσχοντες με οστεοαρθρίτιδα του γόνατος ή με υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση της πάθησης. 
Οι συμμετέχοντες στη μελέτη είχαν αξιολογημένη οστεοαρθριτιδα κατά Kellgren-Lawrence (KL) 2ου βαθμού ή και μεγαλύτερη σε τουλάχιστον ένα γόνατο.
Η χρήση γλυκοζαμίνης και χονδροϊτίνης ήταν αυτο-αναφερόμενη. 

Για να βελτιωθεί η εγκυρότητα της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό, έτσι ώστε μόνο οι συμμετέχοντες που δεν ανέφεραν χρήση γλυκοζαμίνης ή χονδροϊτίνης κατά την έναρξη,συμπεριλήφθηκαν στις αναλύσεις. 
Από αυτή την ομάδα νέων χρηστών, οι ερευνητές μελέτησαν δύο δείγματα: 1.625 συμμετεχόντων για τις αναλύσειςτων συμπτωμάτων, και 1.113 για τις αναλύσεις των απεικονιστικών αλλαγών στην άρθωση.
Οι συμμετέχοντες ήταν σε γενικές γραμμές νέα ηλικιακά άτομα (56,4% ήταν κάτω των 65 ετών) και η πλειοψηφίαήταν γυναίκες (58,0%) και μη-ισπανόφωνοι λευκοί (72,9%).

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το ερωτηματολόγιο WOMAC για να αξιολογήσουν τον πόνο, την δυσκαμψία, και τη σωματική λειτουργία. Η βαθμολόγηση της κλίμακας κυμαίνεται από 0-20 για τον πόνο, 0-8 για την δυσκαμψία και0-68 για την λειτουργικότητα, με τις μεγαλύτερες βαθμολογίες να αντιπροσωπεύουν τα χειρότερα συμπτώματα ήτην περισσότερο μειωμένη λειτουργικότητα.

Για την εκτίμηση της εξέλιξης της νόσου, οι ερευνητές πήραν τακτικές ακτινογραφίες του γόνατος σε κάμψη 20 έως 30 μοιρών και με έσω στροφή της κνήμης κατά 10 μοίρες. Επίσης, οι ερευνητές συγκέντρωσαν πληροφορίες γιαπιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων: η κοινωνική κατάσταση, η γενική κατάσταση της υγείας, οδείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ) και η χρήση άλλων συμβατικών και εναλλακτικών θεραπειών για την αρθρίτιδα, εκτός από την χρήση  γλυκοζαμίνης / χονδροϊτίνης.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το 18% των συμμετεχόντων χρησιμοποίησε συμπληρώματα γλυκοζαμίνης/χονδροϊτίνηςκατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης και 4% ανέφερε χρήση και άλλων παρεμβάσεων στην ίδια περίοδο.

Εκτός από τα αποτελέσματα για τα συμπτώματα και τη λειτουργικότητα της άρθρωσης, η μελέτη διαπίστωσε ότι σε σύγκριση με τους πάσχοντες που δεν χρησιμοποιησαν συμπληρωματα, οι χρήστες συμπληρωμάτων σε όλες τις αξιολογήσεις παρουσίασαν κατά μέσο όρο 0,11mm μεγαλύτερη ενδοαρθρική απόσταση (95% CI μείον 021-0.44), με ελάχιστη αλλαγή τα 0,2-0,5mm.

“Μετά από προσαρμογή για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, βρήκαμε ότι η θεραπεία με γλυκοζαμίνη/χονδροϊτίνη για 3 χρόνια, δεν φαίνεται να επιφέρει ανακούφιση στα συμπτώματα ή καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου,” σχολίασαν οι συγγραφείς.
Τα στοιχεία για συμπτωματική επίδραση με τη χορήγηση ενός μόνο από τα δύο αυτά συμπληρώματα, χρειάζονται μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές για αξιολόγηση. Τα ευρήματα για την ενδοαρθρική απεικονιστική βελτίωση είναι σύμφωνα με κάποιες, αλλά όχι όλα, προηγούμενες μελέτες.

Καθώς οι συμμετέχοντες πιθανό να είχαν περιόδους λήψης ή όχι των συμπληρωμάτων κατά την διάρκεια των ετήσιων εκτιμήσεων, μπορεί να υπάρχει εσφαλμένη ταξινόμηση του χρήση. Ένας άλλος περιορισμός της μελέτης, ήταν η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με το συμπληρωματικό σκεύασμα, την δοσολογία, και την καθαρότητά του.

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το National Heart, Lung, and Blood Institute. 
Το OAI έχει ιδρυθεί και χρηματοδοτείται από το ΝΙΗ, την Pfizer, την Novartis, την Merck Research Laboratories, και την GlaxoSmithKline.

Ο Dr.Yang και οι συνεργάτες του δεν έχουν κάποια σχέση με την φαρμακοβιομηχανία.

της Pauline Anderson
από τον ιστότοπο: MedpageToday

11 Δεκ 2014

πηγή: Supplements Don’t Improve Knee Osteoarthritis
Effects of Glucosamine and Chondroitin Supplementation on Knee Osteoarthritis: An Analysis With Marginal Structural Models