Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Ήπια και μέτρια νόσος Covid-19. Συμπτώματα στο μυοσκελετικό σύστημα.

Η COVID-19, προκαλείται από τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 και έχει επηρεάσει δραστικά την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Αποτελεί μια πολυοργανική νόσο που επηρεάζει όχι μόνο την αναπνευστική οδό των μολυσμένων ατόμων, αλλά έχει και σημαντικές επιπτώσεις στο μυοσκελετικό σύστημα, προκαλώντας υπερβολική κόπωση, μυαλγία, αρθραλγία, μυϊκή αδυναμία και βλάβη των σκελετικών μυών.

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να επιμένουν για μήνες επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής μεγάλου αριθμού ατόμων. Επί του παρόντος η πλειονότητα των ερευνών ασχολείται με τους ασθενείς που παρουσίαζουν βαριά νόσο και χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη. Πολύ λιγότερα είναι γνωστά για τους ασθενείς ήπιας και μέτριας νόσου καθώς και για τα συμπτώματα που αφορούν στο μυοσκελετικό σύστημα.

Υπάρχουν δύο προτεινόμενες υποθέσεις από τους ερευνητές σχετικά με τις αιτίες πρόκλησης μυοσκελετικών συμπτωμάτων. Η μία σχετίζεται με την απευθείας δράση του ιού λόγω της προσκόλλησης του στο ACE2 (ένζυμο μετατροπής της αγγειοτενσίνης).

Η δεύτερη σχετίζεται με τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες της άναρχης αύξησης των κυτοκινών από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε όλο και πιο συχνά άτομα (ακόμα και μετά από ήπια και μέτρια νόσο) να παραπονιούνται για κόπωση σε καMechanisms of action of SARS-CoV-2θημερινές δραστηριότητες καθώς και να περιγράφουν συχνές υποτροπές στην μυοσκελετική παθολογία.

Στο βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο αντιμετώπισης των ασθενών γίνεται όλο και περισσότερο επιτακτική η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.

Παρακάτω δείτε μια απλουστευμένη αναπαράσταση της αλληλουχίας που οδηγεί στην κλινική εικόνα που συζητάμε:

figure 1

Αν εντοπίζεται κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά στην καθημερινότητα σας είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τους επαγγελματίες υγείας που μπορούν να σας καθοδηγήσουν στον σχεδιασμό ενός προγράμματος αντιμετώπισης.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε το συντομότερο δυνατό να επιστρέψετε στις δραστηριότητες σας και να βελτιώσετε την ποιότητα της καθημερινότητας σας.

Στην Physio Science Clinic είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να σας κατευθύνουμε αν χρειαστεί σε ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα αποκατάστασης.