Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και τα υπαρκτά προβλήματα

Η Φυσικοθεραπεία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολλά στην προσπάθεια μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας μέσα από την βελτίωση των παροχών, της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής παρέμβασης και γενικότερα της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η ελεύθερη πρόσβαση και η ελεύθερη επιλογή του επαγγελματία υγείας αποτελούν τη θεμέλια λίθο ενός δημοκρατικού και αποδοτικού συστήματος υγείας. Αντιμετώπιση των ξεπερασμένων υποδομών του συστήματος υγείας Θα πρέπει να προαχθεί η χρησιμοποίηση των ερευνητικών δεδομένων για την αναγνώριση των περισσότερο αποδοτικών κλινικών παρεμβάσεων με σχέσεις κόστους – αποτελέσματος. Επίσης να υπάρξει εναρμόνιση με τις διεθνώς τεκμηριωμένες κλινικές οδηγίες για τον περιορισμό της υπέρχρησης φαρμάκων και...

Διαβάστε περισσότερα